BRUSSEL - De sociale partners binnen de Openbare Kredietinstellingen hebben vrijdag een sectoraal ontwerpakkoord bereikt voor de jaren 2005-2006. Dat laat de socialistische bediendenvakbond BBTK weten.
Het Paritair Comité voor de Openbare Kredietinstellingen kwam vrijdag bijeen. Daaronder ressorteren de Nationale Bank, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), de Delcrederedienst, het Participatiefonds en CREDIBE (het vroegere Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet).

De onderhandelingen over een ontwerpakkoord konden pas eind 2005 van start gaan omdat het bevoegdheidsterrein van het paritair comité pas op dat moment afgebakend was, luidt het in de mededeling.

Die bevoegdheidsomschrijving leverde voordelen op voor het tot stand komen van afspraken over werkzekerheid, vorming en bijzondere modaliteiten om de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers te verbeteren.

De BBTK zal het ontwerpakkoord verdedigen en voorleggen aan de personeelsleden van de Openbare Kredietinstellingen.