BRUSSEL - Zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ zijn gekant tegen het optrekken van het aantal winkelzondagen van drie naar negen. De omzet zal niet stijgen en door extra kosten zal de winst dalen, de tewerkstelling zal niet toenemen en nog meer verruiming van de openingstijden speelt vooral in de kaart van grotere winkelketens, stelt Unizo.
NSZ wijst er op dat ook handelaars recht hebben op een familiaal leven. Een verdere toename van winkelopening op zondag blijft ongewenst, stelt de Winkelraad van Unizo.

,,België telt nu al de ruimste openingstijden van Europa, andere overheidsmaatregelen zijn nu veel dringender'', luidt het. De organisatie verwijst daarbij naar de winkelcriminaliteit, de winkelleegstand, de hinder bij openbare werken, de eengemaakte inning van auteursrechten en de netto-koopkracht.

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is tegen. De organisatie buigt zich daarvoor op een recente enquête. Daaruit blijkt dat maar 30 procent van de kleinhandelaars bij de invoering van bijkomende koopzondagen zijn winkel zou openen. Liefst 65 procent zegt geen of weinig gebruik van de mogelijkheid te zullen maken.

Behalve het recht op een gezinsleven, geven de winkeliers als reden aan dat de mogelijkheid niet zal leiden tot meer consumptie en dat het moeilijk zal zijn op zondag personeel te vinden.