Vervotte creëert 236 nieuwe thuiszorgbanen
BRUSSEL - Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte trekt dit jaar 8,2 miljoen euro extra uit voor een uitbreiding van het aantal uren in de gezinszorg. Daardoor komen er 236 nieuwe jobs in de sector.

De verdeling van de bijkomende uren zal in overleg met de sector gebeuren. De diensten voor gezinszorg geven thuisverzorging en hulp in het huishouden aan wie daar zelf niet meer voor kan instaan en bieden psychosociale en pedagogische ondersteuning. Jonge gezinnen kunnen een beroep doen op kraamzorg.

In 2004 deden 67.100 gezinnen een beroep op thuiszorg. In Vlaanderen werken er momenteel ongeveer 13.000 verzorgers in de sector. De Vlaamse regering besteedde vorig jaar 315 miljoen euro aan de diensten.

Enkele jaren geleden werd duidelijk dat een jaarlijkse geleidelijke uitbreiding van de gezinszorg noodzakelijk is met het oog op de vergrijzing.

,,Gezinszorg kan een belangrijke ondersteuning bieden zodat mensen die zich zelf niet meer kunnen wassen of aankleden, die niet meer zelfstandig kunnen eten of het huishouden beredderen, toch thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast vormt de gezinszorg een belangrijke ondersteuning van de mantelzorg'', zegt Vervotte.