ARNHEM - De krapte op de stroommarkt in Nederland houdt voorlopig aan. Een aantal producenten heeft weliswaar plannen om nieuwe centrales te bouwen, maar het duurt nog een enkele jaren voordat die er staan. Het is bovendien niet waarschijnlijk dat alle plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2006-2012 van de landelijke netbeheerder TenneT.
De krapte heeft een prijsverhogend effect. Dat de stroomprijzen in Nederland de afgelopen drie jaar zijn verviervoudigd, ondanks de liberalisering van de energiemarkt, heeft vooral te maken met het feit dat de Nederlandse elektriciteit goeddeels met gasgestookte centrales wordt opgewekt. Gas is veel duurder geworden, doordat de gasprijzen zijn gekoppeld aan de alsmaar stijgende olieprijzen. De Nederlandse industrie heeft daardoor een concurrentienadeel ten opzichte van de omringende landen.

In België, Duitsland en Frankrijk zijn de stroomprijzen lager door de grootschalige inzet van bruin- en steenkool en kernenergie. TenneT ziet mogelijkheden om stroom uit Duitsland te importeren, maar ook daar zitten haken en ogen aan. De Nederlandse netten kunnen de import op zich wel aan, maar de Duitse netten zijn er nog niet op toegerust. Dat vereist investeringen. Zolang dat niet gebeurt, kan de importcapaciteit niet ten volle worden benut, aldus TenneT. Dat de importcapaciteit nu nog niet volledig kan worden benut, komt door de sterke groei van windenergie in Duitsland. Dat zorgt ook voor druk op het Nederlandse net.

Plotselinge stroompieken uit de grote windparken uit Noord-Duitsland vinden onder meer via Nederland hun weg vinden naar afnemers in Zuid-Duitsland. Vorig jaar onstonden hierdoor in Nederland twee crisissituaties, waarbij TenneT alle zeilen moest bijzetten om de balans op het Nederlandse stroomtransportnet te handhaven en grootschalige stroomuitval te voorkomen.

TenneT, dat volledig in handen is van de Nederlandse Staat, is in gesprek met de Duitse netbeheerders om de investeringen van de grond te krijgen.