BRUSSEL - Het aantal asielaanvragen in de industrielanden is de voorbije vijf jaar nagenoeg gehalveerd. Dat blijkt uit voorlopige statistieken over 2005 van UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. In de Europese Unie bereikte het aantal aanvragen zijn laagste peil sinds 1988.

Sinds 2001 is het aantal asielaanvragen in 50 industrielanden met 49 procent gedaald. Vorig jaar telde UNHCR 336.000 aanvragen. Dat is een wereldwijde daling van vijftien procent in vergelijking met 2004. In de EU daalde het aantal asielaanvragen tussen 2004 en 2005 met zestien procent.

,,Deze cijfers tonen aan dat debatten in industrielanden over een toenemend asielprobleem de realiteit niet weerspiegelen'', zo stelt de UNHCR-baas Antonio Guterres. ,,De industrielanden moeten zich afvragen of ze, door de steeds strengere beperkingen op asiel, hun deuren niet sluiten voor mannen, vrouwen en kinderen die vluchten voor vervolging.''

In verschillende Europese landen bereikte het aantal asielzoekers in 2005 zijn laagste peil in decennia. Dat was onder meer het geval in Duitsland en Denemarken. Toch is het vooral buiten de Europese Unie dat de dalende trend zich scherp aftekent. In de Verenigde Staten en Canada nam het aantal asielaanvragen sinds 2001 met 54 procent af. In dezelfde periode daalde dat aantal in Nieuw-Zeeland en Australië zelfs met 75 procent.

Frankrijk ontving vorig jaar wereldwijd de meeste asielaanvragen, gevolgd door de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Oostenrijk. Een vergelijking per hoofd van de bevolking in het ontvangende land levert een heel ander plaatje op. Dan blijkt Cyprus de meeste aanvragen te ontvangen, gevolgd door Oostenrijk, Zweden, Noorwegen en Zwitserland. Hoewel België niet in de top van deze ranking prijkt, behoort ons land nog steeds tot de tien landen in de wereld die vorig jaar meer dan 10.000 asielaanvragen kregen.

De meeste asielzoekers kwamen vorig jaar uit Servië-Montenegro en in het bijzonder Kosovo. Ook Rusland, inclusief Tsjetsjenië, China, Irak en Turkije zijn nog steeds belangrijke landen van oorsprong van asielzoekers.