BRUSSEL - Gemeenten kunnen binnenkort zelf beslissen hoeveel bewonerskaarten ze per gezin uitreiken. Zo'n bewonerskaart is een kaart waarmee inwoners onbeperkt kunnen parkeren. Minister van Mobiliteit Bert Anciaux wil daarvoor het ministerieel besluit aanpassen dat een beperking van één bewonerskaart per wooneenheid oplegt. Dat heeft hij gisteren verklaard in de commissie Verkeer van de Kamer.
Het ministerieel besluit van 18 december 1991 maakt het voor stadsbewoners met twee wagens onmogelijk om voor hun tweede wagen een bewonerskaart te krijgen, aangezien er maar één kaart per wooneenheid mag worden uitgereikt. Wie een garage heeft, kan geen bewonerskaart krijgen, ook al beschikt het gezin over twee wagens.

De bepaling over garages wil Anciaux integraal uit het ministerieel besluit schrappen, ,,omdat ze het bezit van een garage ontmoedigt en niet te controleren is", aldus Anciaux.

De wijzigingen werden al voor advies voorgelegd aan de gewesten. Het Vlaamse en Waalse gewest gingen over de hele lijn akkoord, de Brusselse regering had enkele opmerkingen. Het ontwerp wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het gewijzigde besluit zo snel mogelijk worden uitgevaardigd, aldus nog Anciaux.