De TQ-test is een van de manieren om jongeren aan te zetten voor een technische opleiding te kiezen.
Na de IQ-test en de emotionele intelligentie (EQ) is er nu de technische intelligentie (TQ). Het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs (Kito) uit Vilvoorde test op zijn website deze technische intelligentie.

Bezoekers krijgen een reeks meerkeuzevragen voorgeschoteld. Ze moeten onder meer het vraagstuk oplossen over een slak die uit een put van 8 meter kruipt. Voor elke vijf meter die hij naar boven kruipt, glijdt hij vier meter terug. Een andere vraag is welke tafel het eerst omvalt: een ronde of een zeshoekige.

Via deze website wil de school leerlingen aanzetten na hun lager onderwijs voor een technische opleiding te kiezen.

'Veel ouders kiezen voor hun kinderen een algemene richting', zegt Armand Onkelinx, directeur van het Kito. 'Je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze zoveel mogelijk toekomstmogelijkheden willen openhouden. Maar ook technisch onderwijs heeft veel toekomst. Alleen weten velen dat niet. Met een promotiecampagne brengen we dat onder de ogen. De TQ-test is daar een onderdeel van.'