De Druglijn, een initiatief van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD), heeft een online test ontwikkeld om het eigen drank- en druggebruik te evalueren. Met een aantal screening-vragenlijsten wil de Druglijn gebruikers aantonen welke risico’s ze lopen door hun gebruik.
De Druglijn wil met de test op www.hoeveelisteveel.be ingaan op vragen van gebruikers welke gezondheidsrisico’s ze lopen door hun druggebruik. Veel gebruikers zijn volgens de VAD op zoek naar houvast en maatstaven om de gevaren van hun eigen gebruik in te schatten.

‘De test richt zich in de eerste plaats op volwassen, aangezien de kans op echte drugsverslaving en afhankelijkheid meestal groeit over een langere periode. Bij echte verslaving heeft men meestal de volwassen leeftijd al bereikt. Dat wil uiteraard niet zeggen dat jongeren geen problemen met drugs kunnen hebben’ zegt Tom Evenepoel, de coördinator van De Druglijn.

De vragenlijst behandelt zowel alcoholgebruik als andere drugs, zoals cocaïne, cannabis, xtc, speed, en slaap- en kalmeringsmiddelen. ‘We willen echter niet dramatiseren. De Druglijn probeert steeds anoniem en objectief te werken. Zo is het bijvoorbeeld zeker niet de bedoeling om mensen die af en toe een slaappil nemen te veroordelen’, gaat Evenepoel verder. ‘Ons voornaamste doel is om mensen bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun gebruik, en een antwoord te geven op de vraag ‘Hoeveel is teveel?’.’

De vragenlijsten werden oorspronkelijk ontwikkeld om samen met een begeleider af te nemen. Die werden nu omgezet in digitale vorm om de drempel tot hulp te verlagen. De online zelftesten richten zich dan ook tot mensen die op een riskante of problematische manier alcohol en andere drugs gebruiken en voor wie de stap nog te groot is om dit onder vier ogen bij een hulpverlener aan te kaarten.

Door het beantwoorden van tien tot twintig meerkeuzevragen berekent de website meteen een score en advies. ‘We richten ons ook op huisartsen en andere diensten, zoals OCMW’s of welzijnswerkers, die in nauw contact staan met mensen, goed aanvoelen of er iets aan de hand is en eventueel snel kunnen ingrijpen. Samen de test invullen kan een eerste stap zijn’ zegt Evenepoel.