De gemeenteraad van Hoei heeft woensdagavond unaniem de oprichting van een gemeentelijke onderzoekscommissie goedgekeurd die het dossier van de verdeling van verkiezingspamfletten door het gemeentepersoneel moet onderzoeken.
Gelijktijdig stuurt Waals minister van Binnenlandse Zaken, Philippe Courard, in de loop van volgende week Waalse onderzoekers naar de Luikse gemeente.

‘Het ideale zou zijn dat de gemeentelijke commissie als tussenpersoon voor de onderzoekers van minister Courard zou optreden’, zei oppositieleider Joseph George (Ensemble), die reeds op oudejaarsavond om een onderzoekscommissie gevraagd had. In eerste instantie werd die vraag door het schepencollege geweigerd.

De stemming van woensdag leidde tot heel wat tandengeknars bij de meerderheid. De lokale socialistische unie (USC) dreigde er eerst mee om schepen Toussaint, die de zaak van de pamfletten aan het licht bracht, uit de USC te zetten als ze voor een onderzoekscommissie zou stemmen. Toen echter andere socialisten lieten verstaan dat ze ook de oprichting van dergelijke commissie genegen waren, zou de PS de USC onder druk gezet hebben om toch voor de maatregel te stemmen.

De drie fractieleiders moeten nu overleg plegen over de oprichting en de opdracht van de commissie. Dat moet vandaag of morgen, vrijdag, gebeuren.

De commissie kan bestaan uit acht leden: vier PS’er , één van MR en drie van Ensemble. Ze moet klaarheid brengen in het dossier, onder meer op basis van een analyse van administratieve documenten. Ze kan ook betrokkenen horen, indien die daarmee instemmen.