BRUSSEL - Iets na 22 uur was in het Raadsgebouw te horen dat de regeringsleiders een akkoord bereikten over de start van de onderhandelingen met Turkije. Volgens eensluidende indiscreties zouden die op 3 oktober 2005 beginnen.
Over de concrete voorwaarden en de modaliteiten van de onderhandelingen met Turkije lekte evenwel niets uit. Evenmin was er duidelijkheid over de wijze waarop de Cypriotische klip omzeild zal worden. Turkije weigert nog steeds Cyprus te erkennen. Wel was te horen dat de gesprekken in een goede sfeer verliepen en omstreeks 23 uur zouden kunnen afgerond worden.