Vandeurzen reageert verbijsterd op berichten over 'Belgisch Guantanamo'
Foto: Belga
Volgens minister van Justitie Jo Vandeurzen klopt het verhaal dat gangster Ashraf Sekkaki ophangt over de situatie in de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheidsmaatregelen in de gevangenis van Brugge (AIBV) langs geen kanten. Hij zegt "met verbijstering" het verhaal in De Morgen te hebben gelezen.
Via een aantal brieven van Sekkaki schetste De Morgen afgelopen weekend de situatie in AIBV van Brugge. Sekkaki heeft het daarbij over "het Belgische Guantanamo". "In de Middeleeuwen gooiden ze mensen zoals ik in een vergeetput. Nu gebeurt hetzelfde, alleen kom je niet om van honger en dorst. Ik voel me als in een lab waar men eens wil testen hoe ver men kan gaan", klonk het.

Volgens Vandeurzen getuigt de situatieschets van kwade trouw en wordt met de werkelijkheid een loopje genomen. "De tekst is onheus en kwetsend ten aanzien van het personeel en de gedetineerden van de afdeling, bevat een onderhuidse geheel onterechte aantijging ten aanzien van de directeur-generaal van het gevangeniswezen, en geeft een zeer onvolledig en daardoor onjuist beeld van het penitentiaire beleid", stelt hij zondag in een mededeling, die ook in naam van het personeel en de directie van de AIBV en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen werd verstuurd.

Vandeurzen wijst erop dat de AIBV sinds juni dit jaar bestaat en er is voor gedetineerden die aanhoudende, extreme gedragsproblemen stellen en die personeelsleden en/of medegedetineerden agresseren. Er is plaats voor 10 gedetineerden. Een gelijkaardige afdeling bestaat ook in de gevangenis van Lantin, waar 12 gedetineerden kunnen verblijven.

De gevangenen volgen er een geïndividualiseerd regime dat zeer strikt en gestructureerd is. Bedoeling is dat ze na verloop van tijd overstappen naar een normaal gevangenisregime. De maximale verblijfsduur bedraagt 6 maanden, maar is verlengbaar.

Volgens de CD&V-minister blijkt uit de ervaringen van de eerste zes maanden dat de aanpak zijn vruchten afwerpt. Op de afdeling zijn er nog geen ernstige incidenten geweest en bij de meeste gedetineerden is een merkbare verbetering vast te stellen in de omgang met het personeel, klinkt het.

Vandeurzen beklemtoont ook nog dat de gevangenen een traject volgen dat bestaat uit vier fases. Het personeel doet daarbij een beroep op de medewerking van de gedetineerden. Op de afdeling zijn overigens dag en nacht zorg- en bewakingsequipes aanwezig.

Het klopt volgens de minister ook niet dat contact met de buitenwereld verboden is. "Een gedetineerde kan in AIVB op verschillende manieren contact hebben met de buitenwereld. Bezoek, briefwisseling en telefoonregeling zijn duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement van de afdeling".

Volgens Vandeurzen is Sekkaki ondertussen overgeschakeld naar een soepeler regime. Hij doet geregeld aan sport, belt dagelijks naar zijn moeder, kan zijn advocaten contacteren en mag bezoek ontvangen.

"We kunnen begrijpen dat een gedetineerde gefrustreerd is omwille van zijn plaatsing op een toch bijzondere afdeling, waar de contacten met andere gedetineerden vrij beperkt zijn. We betreuren evenwel zeer dat een journalist louter op basis van gratuite beweringen van een gedetineerde en zonder zijn informatie te checken een afdeling en vooral het personeel dat er werkt en zelfs zijn mede-gedetineerden in diskrediet brengt en daar geen verantwoording over moet afleggen", besluit Vandeurzen.