60 procent van de Turken onder armoedegrens
Foto: mh
BRUSSEL- Liefst 58,9 procent van de personen van Turkse herkomst en 55,6 procent van de mensen van Marokkaanse origine in ons land hebben een inkomen dat onder de Europese armoedegrens van 777 euro per maand ligt. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.
Van de Italianen in België leeft 21,5 procent onder de armoedegrens, voor de autochtone Belgen is dat 10,16 procent. Opvallend is dat ook alle andere groepen van niet-Belgische afkomst een hoger risico lopen om in armoede te leven.

Minder dan 500 euro

Uit de studie komt bovendien naar voor dat 38,7 procent van de personen van Turkse herkomst en 25 procent van de mensen van Marokkaanse origine maandelijks moeten rondkomen met minder dan 500 euro.

Omdat armoede door de mensen zelf heel scherp wordt aangevoeld, werd de respondenten gevraagd naar hun subjectieve beleving: 29,2 procent van de mensen van Turkse afkomst en 37,7 procent van de personen van Marokkaanse origine gaven aan het moeilijk tot zeer moeilijk te hebben om rond te komen. Voor de Belgen was dat 12,2 procent.

Lage scholingsgraad

Dat allochtonen een groter armoederisico lopen, is volgens de onderzoekers onder meer te verklaren door hun lage scholingsgraad, hun gebrekkige kennis van het Nederlands en/of het Frans en de discriminatie die zij ondervinden op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en bij huisvesting.

Ten tweede was de eerste generatie migranten, de gastarbeiders, ervan overtuigd dat ze zouden terugkeren naar hun thuisland. Als gevolg daarvan investeerden ze niet in een toekomst in België.

Ten slotte neemt de grote solidariteit in de migrantengemeenschap af met dramatische gevolgen voor de meest kwetsbare leden. Daarnaast worden sommigen uitgesloten van die solidariteit, zoals gescheiden vrouwen, en wordt die solidariteit soms als beklemmend en integratieremmend ervaren.

Eerste onderzoek

Het is de eerste keer dan in België armoede bij personen van vreemde herkomst wordt onderzocht. De strijd tegen armoede is al ruim twintig jaar één van de belangrijkste actiepunten van de Koning Boudewijnstichting.

Het onderzoek, waarvan de volledige resultaten na de zomer van 2007 beschikbaar zullen zijn, wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (Universiteit Antwerpen) en het Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (Université de Liège).

Morgen, op 17 oktober, is de werelddag van het verzet tegen extreme armoede.