Sinds 1 juli 2009 kunnen zelfstandigen die door de economische crisis in moeilijkheden zijn gekomen, een crisisuitkering aanvragen bij de federale overheid. Tot nu toe hebben slechts enkele honderden zelfstandigen dat gedaan.
De sociale zekerheid van zelfstandigen voorzag al in een uitkering bij faillissement. De crisispremie voorziet nu tijdelijk ook in een uitkering voor zelfstandigen die in moeilijkheden zitten en absoluut het faillissement willen vermijden.

"Het is een premie voor een periode van maximaal zes maanden", aldus Ronny Lannoo, adviseurgeneraal van Unizo. "Het bedrag van die uitkering komt overeen met dat van de sociale verzekering in geval van faillissement: 920 euro als het gaat om een alleenstaande, 1.320 voor de anderen."

Na anderhalve maand staat de teller van de crisisuitkering echter op een bijzonder laag niveau. Bij Acerta, het grootste sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in België, zijn er sinds het begin van de aanvraagperiode slechts 60 aanvragen binnengelopen. "Toch krijgen onze medewerkers in de kantoren nu opmerkelijk meer vragen in verband met de crisispremie te verwerken", meent directeur services & organisatie Kurt Vertenten. "Daarom vermoeden we nog een grote stijging in het aantal aanvragen."