BRUSSEL - De partijraad van het Vlaams Belang heeft zaterdag geen beslissing genomen over het vervroegen van de voorzittersverkiezing, waarop kamerlid Filip De Man aandringt. De vraag stelt zich niet, aldus partijvoorzitter Frank Vanhecke. De Man blijft bij zijn standpunt dat de bestuursverkiezingen met het oog op de Vlaamse verkiezingen best een jaar vervroegd worden.
Volgens Vanhecke verliep de partijraad in een opperbeste sfeer en werd beslist om 'met gesloten gelederen verder te werken.' Het Vlaams Belang wil rustig afwachten hoe Lijst Dedecker in de komende maanden evolueert. 'We moeten geen vijanden creëren in rechts Vlaanderen', aldus Vanhecke.

Zaterdag pleitte Filip De Man in De Standaard voor een doorlichting van het partijprogramma in de herfst en voor vervroegde bestuursverkiezingen. Op die manier kan Frank Vanhecke als voorzitter worden herbevestigd, zei hij. Vanhecke verklaarde na afloop van de partijraad dat De Man niet werd teruggefloten maar dat de raad vaststelde dat de vraag zich niet stelt. Filip De Man had echter de indruk dat Vanhecke niet negatief stond tegenover zijn vraag.

De Man blijft er echter bij dat de bestuursverkiezingen best vervroegd worden met het oog op de Vlaamse verkiezingen midden 2008. 'Dergelijke verkiezingen vergen immers veel van de partij, en kunnen dus best niet zes maanden voor belangrijke verkiezingen gehouden worden'. Hij wil zijn vraag herhalen op de partijraad van september.

Filip De Man benadrukt dat zijn pleidooi geen aanval op Vanhecke is. Voor het kamerlid moet het Vlaams Belang zich communautair Vlaamser blijven opstellen dan de N-VA, inzake waarden en normen rechtser dan de CD&V en inzake vreemdelingen strenger dan Lijst Dedecker.