Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, stelt verbijsterd te zijn over de lijst van journalisten die de directie van De Morgen wil ontslaan.
'Het gaat om belangrijke en bepalende journalisten uit deze redactie.' Deltour neemt het ook niet dat diverse personen die namens het personeel actief onderhandeld hebben over het collectief ontslag aan de deur worden gezet.

'Iemand als Hans Vandeweghe bijvoorbeeld is niet alleen bij De Morgen, maar in heel Vlaanderen het gezicht van de sportjournalistiek, en Filip Claus kreeg vorige week nog de Dexia-persprijs voor fotografie. Ook Georges Timmerman, Bernard Dewulf en de anderen zijn stuk voor stuk heel degelijke en bekwame journalisten. Is De Morgen ten dode opgeschreven?', aldus Deltour.

'Mensen als Georges Timmerman, Bert Bultinck en Hans Vandeweghe speelden een leidende rol bij de onderhandelingen over het collectief ontslag. Het kan niet dat mensen die zich inzetten voor hun collega’s op die manier worden geliquideerd. Als het de bedoeling was elk journalistiek engagement te fnuiken dan is men in zijn opzet geslaagd. Wie gaat nu nog durven opkomen voor zijn collega’s?' Naast vakbondsafgevaardigden moet de wetgever volgens Deltour ook dringend voorzien in een bescherming voor VVJ-afgevaardigden.