Leterme wil rechtvaardigheid en levenskwaliteit
GENT - CD&V-kopman Yves Leterme pleitte woensdagavond in zijn toespraak voor Rerum Novarum in Gent voor maatregelen die moeten zorgen voor meer sociale rechtvaardigheid. Leterme wil dat er bij het uitschrijven van een nieuw federaal regeerakkoord een ‘rechtvaardigheidsagenda’ op tafel ligt.
‘Rechtvaardigheid was het kernbegrip van de encycliek uit 1991. Ook in 2007 is het meer dan ooit aan de orde’, zei Leterme. ‘Ook vandaag zijn er haarden van onrecht en onrechtvaardigheid. Daarom leg ik in het licht van de komende federale verkiezingen een regeringsagenda op tafel.’

Die agenda omvat in de eerste plaats de sociale punten uit het CD&V-verkiezingsprogramma. Dat wil de armoede bestrijden door de uitkeringen welvaartsvast te maken, de laagste pensioenen op te trekken en het leefloon te herwaarderen, wat tegen 2011 twee miljard euro extra per jaar zou kosten. Om meer banen te scheppen, pleit Leterme voor een lastenverlaging gericht op de laagste inkomens.

Een ander aandachtspunt is de levenskwaliteit. Ook mensen met een laag inkomen moeten werk en gezin beter kunnen combineren door een ‘levenslooprekening’, waarbij ze op een fiscaal vriendelijke manier loon of verlof kunnen opsparen om op andere momenten minder te werken.

Sociale rechtvaardigheid vraagt ook een goed werkende justitie. ‘Vooral de zwakke en kwetsbare mensen zijn het slachtoffer van het falen van het justitieel apparaat’, zei Leterme. Sociaal zwakken moeten daarom een betere toegang krijgen tot het gerecht en slachtoffers van kleine en grote criminaliteit mogen de daders niet vrijuit zien gaan, zegt Leterme. Daarom moet er een noodplan komen voor justitie.

De inning van de belastingen moet ook rechtvaardiger en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, stelde Leterme. ‘In België is dat niet zo’, zei Leterme, die de liberalen verweet dat ze ‘vooral de gewone werknemer’ de last doen dragen. ‘Minister Reynders schafte de hoogste belastingschalen af. En fraudeurs kregen fiscale amnestie cadeau. Wie eerlijk is, betaalt het meest.’

Leterme ging ook kort in op de communautaire voorstellen van zijn partij. ‘Ik ben mij bewust van de ongerustheid bij sommigen daarover. Maar laat mij zeer duidelijk zijn: elke hervorming moet worden afgewogen aan haar concreet nut voor alle mensen, waar ze ook in ons land wonen.’ Als wij het beste onderwijs ter wereld hebben en tot de top behoren inzake cultuur, welzijn en kinderopvang, is het omdat we dat aan onze specifieke noden hebben kunnen aanpassen. Dat geldt niet minder voor de problemen van mensen die werk zoeken of gezondheidszorg nodig hebben’, zei Leterme.