BRUSSEL - Ook de 8.500 Vlaamse advocaten delen de kritiek dat justitie de voorbije jaren te weinig is hervormd. In een memorandum aan de volgende regering dringen ze aan op een noodplan voor het gerecht.
'Het gaat om een uitzonderlijk initiatief, maar de nood is ook hoog', zegt Kathleen Vercraeye, bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Volgens de Vlaamse advocaten is het hoog tijd voor een grondige hervorming van het gerecht, dat volgens de algemene vaststelling te weinig efficiënt werkt. 'De klanten van Justitie hebben recht op een betere dienstverlening. De rechtzoekenden moeten centraal staan in dit verhaal.'

Justitie heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen in samenleving, aldus de Orde. 'Prioritair is een modern management. Ook de huidige regeling van bevoegdheden van de rechtbanken moet worden herdacht. Na veertig jaar sleutelen is ze onlogisch en onoverzichtelijk geworden.'

Om de gerechtelijke achterstand weg te werken zijn er meer doortastende maatregelen nodig dat tot nu zijn getroffen. Een onafhankelijke instelling zou een werklastmeting bij de magistraten moeten uitvoeren. En die instelling mag ook bindende aanbevelingen doen om de klantvriendelijkheid van de justitie te verbeteren.

'Ik verklap ook geen geheim als ik zeg dat de informatisering van het gerecht hopeloos achterloopt. Feniks moet uit zijn as herrijzen, en de Vlaamse advocaten kunnen hier met hun ervaring hulp bieden', aldus Vercraeye.

Advocaten willen wel niet langer systematisch ingezet worden als vervangers van afwezige rechters. Er kan beter een pool van reizende rechters komen, om bijvoorbeeld zieke magistraten te vervangen. Het is voor de OVB ook onaanvaardbaar dat het recht op hoger beroep zou worden ingeperkt.