ZURICH - De Zwitsers hebben zondag drie keer duidelijk ,,neen'' gezegd tegen neoliberale hervormingsvoorstellen van regering en parlement. Een voorgestelde belastingverlaging, besparingen in de sociale zekerheid en de verhoging van de btw vonden in de ogen van het volk geen genade. De Zwitserse regering moet haar huiswerk overdoen.
Uit voorlopige prognoses blijkt dat 66 procent van de Zwitsers tegen de sociale besparingen hebben gestemd, 69 procent tegen een verhoging van de BTW en 65 procent tegen de belastingsverlaging. In geen enkel kanton haalde één van de drie voorstellen een meerderheid.

De uitslag is een overwinning voor socialisten en Groenen, die de Zwitsers ervan wisten te overtuigen dat de belastingsverlaging en de besparingen in de sociale zekerheid asociaal waren. De werkgevers, de liberalen en de rechts-nationalistische Zwitserse volkspartij benadrukten tevergeefs het belang van de voorstellen om de overheidsfinanciën in evenwicht te krijgen en de economie nieuw leven in te blazen.

De voorgestelde belastingsverlaging was in het voordeel van goedverdienende families met kinderen, getrouwde paren en huiseigenaars. De tegenstanders van het pakket vonden gehoor met het argument dat de belastingsverlaging een geschenk van de rijken aan de rijken was. Gezinnen met een inkomen onder 53.000 euro per jaar zouden nauwelijk van lagere belastingen profiteren. Huiseigenaars behoren daartentegen tot de gegoede lagen van de bevolking.

Opmerkelijk is dat ook 19 kantonale regeringen tegen de belastingverlaging campagne hebben gevoerd. Zij vreesden door het pakket 2,5 miljard Zwitserse frank aan inkomsten te verliezen. Het is de eerste keer dat de Zwitserse kantons een referendum organiseren tegen een maatregel van de federale regering.

Ook de voorgestelde besparingen in de sociale zekerheid (AHV) werden door de kiezers niet gesmaakt. Het ging onder meer om een verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen tot 65 jaar en een verlaging van het weduwenpensioen. De linkse tegenstanders van de hervorming vonden vooral gehoor met het argument dat vervroegd pensioen een privilege dreigde te worden voor goede verdieners.

Enkel bij de geplande verhoging van de BTW moesten de linkse partijen de duimen leggen. Het extra geld was volgens hen nodig om de sociale zekerheid aan te passen aan de vergrijzing. De liberale partij en de Zwitserse Volkspartij (SVP) beschouwden de hogere BTW als nadelig voor de economie omdat ze de consumptie zou afzwakken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig