WASHINGTON - Voor de invasie in Irak in maart 2003 had Washington plannen voor een grootscheepse militaire operatie tegen Iran. Daarbij werd gedacht aan raketaanvallen, een grondoffensief en de ontplooiing van een zeemacht in de straat van Ormuz. Dat schrijft de militaire analist William Arkin in de krant The Washington Post.
Arkin wijst in de Amerikaanse krant op het TIRANNT-plan, wat staat voor 'Theater Iran Near Term'. Het plan voorzag in een gedetailleerde analyse van het Iraanse wapenarsenaal en in een aanvalsplan om de eventuele Iraanse massavernietigingswapens te neutraliseren.

Volgens Arkin zouden de Amerikaanse en Britse troepen zich op de operatie hebben voorbereid door een militaire oefening in de Kaspische Zee. De opdracht voor het aanvalsplan werd toevertrouwd aan generaal John Abizaid, die intussen benoemd werd als hoofd van het Amerikaanse centrale commando (Centcom).

De voorbereidingen voor het TIRANNT-plan zouden in mei 2003 in een stroomversnelling zijn beland toen de inlichtingendiensten allerhande gegevens hadden verzameld die nodig waren voor een oorlog in Iran. Sindsdien is het plan geactualiseerd door middel van informatie die werd verzameld in Irak, aldus Arkin.