BRUSSEL - Voor verscheidende Belgische bisschoppen was Pasen een gelegenheid om nogmaals de euthanasiewet en de eventuele uitbreiding ervan, onder vuur te nemen. De persdiensten van zowel bisdom Gent als bisdom Brugge stuurden de homilies door onder de noemer 'krachtig pleidooi voor (cultuur van) het leven'.
,,Wie geliefd wordt, geeft nooit de hoop op, ook niet bij de scheiding van de dood. Liefde sterft immers nooit. Wie uit liefde een stervende begeleidt, maakt het duidelijk dat er een band zal blijven bestaan, ook als het onder een andere vorm zal zijn'', aldus bisschop Luc Van Looy van Gent.

,,Wie aan een ander de indruk geeft dat diens leven geen waarde meer heeft, berokkent daardoor de hevigste pijn. Iemand dood wensen, is het meest onmenselijke wat maar kan bestaan. Daarom zal het van belang zijn dat we als mensen leren leven met de dood voor ogen, maar er ons niet door laten verleiden.''

De homilie van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe was opvallend gelijklopend. ,,Het is aan ons en aan onze maatschappij om voor elke mens het leven leefbaar te maken. Sociologen en psychologen zeggen ons dat elke zelfmoordpoging een vraag is om aandacht en hulp. Welk antwoord geven we dan als we bereid zijn om hulp te bieden bij zelfdoding zoals sommige het wettelijk zouden willen regelen?''

,,De (jonge) mens schreeuwt om hulp en zegt: 'zo is het leven niet meer de moeite waard'. En familieleden en begeleiders antwoorden: 'inderdaad, we vinden ook dat jij dat niet meer moet dragen, we zullen je helpen er een eind aan te maken'.''