Ludo Sannen betreurt persoonlijke aanvallen partijgenoten
Ludo Sannen Foto: bdw
Ludo Sannen, SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement, betreurt de persoonlijke aanvallen tussen zijn partijgenoten. ‘De inquisitie die nu gevoerd wordt tegen bijvoorbeeld Bert Anciaux, is bedroevend’, zegt hij. Volgens Sannen is het ook ‘ontzettend dom’ dat er in de partij verdeeldheid ontstaat over ‘een semantische discussie’.
Ludo Sannen kijkt met lede ogen naar de kritiek binnen de SP.A. Vooral de persoonlijke aanvallen, onder meer aan het adres van Bert Anciaux, vallen hem zwaar. ‘Mensen die lid worden van een partij, scharen zich toch achter het programma van die partij. Het is onbegrijpelijk dat er nu kritische uitspraken worden gedaan over personen met wie we al lang nauw samenwerken,’ zegt Sannen. Hij verwijst naar de kritiek op Bert Anciaux.

Wat de andere invulling van het letterwoord SP.A (Socialisten en Progressieven Anders) betreft, is Sannen verdeeld. Voor hem hoefde de naamsverandering niet. Hoewel Sannen naar eigen zeggen minder emotioneel reageert op de invulling van de partijnaam - Sannen stapte pas in 2004 over van Agalev naar SP.A - vindt hij het wel belangrijk dat er een verwijzing blijft naar de socialistische traditie van de partij. ‘Maar de naam moet daarnaast ook een evolutie weergeven. De SP.A is een socialistische partij, een progressieve partij en een open partij’, luidt het.

Als er kritiek is op de andere invulling van de afkorting, moet dat volgens Sannen opnieuw kunnen besproken worden op het partijbureau. Sannen begrijpt ook de kritiek op de partijtop en de slechte communicatie. ‘Het kwam over alsof Bert Anciaux de naamswijziging heeft beslist. Dat is een verschrikkelijk domme communicatie geweest,’ aldus Sannen. Janssens Antwerps burgemeester en oud SP.A-voorzitter Patrick Janssens wil geen commentaar geven op de huidige interne strubbelingen bij zijn partij. 'Ik moet de schoonmoeder van Caroline Gennez niet spelen', zegt hij.

'Ik ben bezig met het besturen van de stad, niet met het leiden van de SP.A', gaat hij verder. Ook over de komst van Bert Anciaux houdt Janssens de lippen stijf op elkaar.