Van de Limburgse provinciegouverneur Steve Stevaert mag tijdens de gemeenteraad in Voeren "plattdütsch", een lokaal dialect, gesproken worden. Het Franstalige gemeenteraadslid Benoît Houbiers had dat gevraagd.
Op 25 oktober dienden de Franstalige gemeenteraadsleden een motie in om Frans te mogen spreken tijdens de gemeenteraad. De Vlaamse meerderheid verwierp die motie, maar de Franstaligen probeerden dat te omzeilen door "plattdütsch" te gebruiken.

Burgemeester Huub Broers verzette zich daartegen, terwijl hij zelf het lokale dialect spreekt tijdens collegevergaderingen. Houbiers stelde daarop een vraag aan de Limburgse provinciegouverneur. Die heeft nu geantwoord dat een dialect mag gebruikt worden voor de gesproken debatten, zolang het dialect maar toebehoort aan het Nederlandse taalgebied.