SINT-TRUIDEN - Bij het bedrijf Döhler Belgium in Sint-Truiden hebben bonden en directie een sociaal akkoord bereikt voor de 21 bedienden en 52 arbeiders die het bedrijf moeten verlaten vanwege een eerder aangekondigde bedrijfssluiting.
De belangrijkste krachtlijnen van het akkoord voor de bedienden en de arbeiders zijn een dubbele sluitingsvergoeding, een klantentevredenheidspremie en de toegeving dat de opzeg niet gepresteerd moet worden, aldus vakbondsafgevaardigde Christel Steegmans van de christelijke bediendenvakbond LBC-NVK.

Omdat de directie gisteren een financieel ondermaats voorstel met betrekking tot de sluitingspremie deden, legden de 21 bedienden het werk neer. De directie deed daarop dinsdagavond laat nog een tegenvoorstel. Dat werd vandaag door de meerderheid van de bedienden en de arbeiders goedgekeurd. Na de goedkeuring van het voorstel hervatten de bedienden vandaag ook het werk.

Zowel de arbeiders als de bedienden krijgen een opzegvergoeding volgens de formule Claeys. De opzegvergoeding voor de arbeiders ligt hoger dan die voor de bedienden. De opzeg dient evenwel niet gepresteerd te worden. Dat was één van de belangrijkste eisen van de bonden. De directie verklaarde zich daarnaast ook akkoord dat de werknemers het bedrijf vanaf maart mogen verlaten. De sluiting van het bedrijf is voorzien voor juni 2005.

Het sociaal akkoord voorziet daarnaast ook in de mogelijkheid om vanaf 52 jaar op brugpensioen te gaan. Van die regeling kunnen, indien ze door het ministerie van arbeid en tewerkstelling goedgekeurd wordt, evenwel slechts vier werknemers gebruik maken.

Döhler is gespecialiseerd in de verwerking en conservering van groenten en fruit. In 2002 werd de productieafdeling naar het Duitse moederbedrijf van Döhler overgeheveld. Sedertdien bleef er in Sint-Truiden enkel nog de emulsie-afdeling over. Die afdeling bleek evenwel niet winstgevend.

De directie kondigde in november jongstelden aan dat Döhler definitief de deuren zou sluiten. Daardoor moeten in totaal 73 werknemers afvloeien.