BRUSSEL - De vakbonden zijn vanmorgen opnieuw rond de tafel gaan zitten met de werkgevers om te onderhandelen over een interprofessioneel akkoord. Ze hebben beslist om de gesprekken op 22 december voort te zetten.
Dinsdag hadden ACV, ABVV en ACLVB beslist om het overleg nog een kans te geven. Dat gebeurde vanochtend. Vanmiddag kwam de VBO-voorzitter dan met een korte verklaring: ,,De sociale partners hebben kennis genomen van de consultatie van de achterban, de onderhandelingen worden 22 december voortgezet'', luidde het. De sociale partners losten verder niets.

Eerder hadden de bonden al aangekondigd dat er op 21 december een nationale betoging komt. Aanleiding daarvoor is de ,,ongerustheid bij de basis'' over brugpensioenen en sociale zekerheid, maar natuurlijk ook over het interprofessioneel overleg.

Tot 22 december komt de groep van tien niet meer samen.