BRUSSEL - De staatshoofden en regeringsleiders van de vijftien lidstaten van de Europese Unie hebben zaterdag op de top van Laken de Europese Unie 'operationeel' verklaard voor het beheer van crisissen. Dat is vernomen uit diplomatieke bronnen. Wel is er nog geen akkoord tussen de Europese Unie en de NAVO.
"De Unie is voortaan in staat om operaties van crisisbeheer uit te voeren. De ontwikkeling van de middelen en capaciteiten die zij ter beschikking heeft, zal de Europese Unie in staat stellen om stap voor stap meer ingewikkelde taken op te nemen", zo stelt volgens een diplomatieke bron een verklaring die de Vijftien hebben aangenomen.

Het Belgische EU-voorzitterschap is er niet in geslaagd Griekenland over de brug te halen. Athene eist garanties, nadat de Europese Unie een compromis wist te sluiten met NAVO-lidstaat Turkije over de "permanente en gegarandeerde" toegang tot NAVO-middelen.

"De Europese Unie is vastberaden de samenwerkingsakkoorden met de NAVO snel af te ronden. Deze akkoorden zullen de capaciteit van de Europese Unie voor het voeren van deze operaties, die overeenkomen met de zgn. Petersbergtaken, versterken", zo staat volgens een diplomatieke bron in een verklaring die op de Europese top van Laken is aangenomen.

Met de goedkeuring van deze politieke tekst - want ze strookt niet met de politiek-militaire realiteit - verklaren de Vijftien dat ze klaar zijn om een toenemende verantwoordelijkheid op te nemen op het vlak van crisisbeheer. De Vijftien weten dat de EU pas in 2003 kan beschikken over een snelle reactiemacht van 60.000 manschappen die alle Petersbergtaken kan uitvoeren (evacuatie van onderdanen uit een conflictregio, humanitaire operaties, behoud en herstel van de vrede).