BRUSSEL - Premier Guy Verhofstadt is blij dat een groot deel van 'zijn' groep van Laken in het presidium van de Conventie zal zetelen. De "geest van de groep van Laken" moet de drijvende kracht blijven in het proces. Een kleine telsom leert intussen dat al acht lidstaten vertegenwoordigd zijn in het presidium van twaalf.
De Conventie zal bestaan uit meer dan 105 leden, met vertegenwoordigers van de nationale parlementen, het Europees Parlement, de Europese Commissie en de nationale regeringen. Het gaat telkens om zowel de 15 lidstaten als de 13 kandidaat-lidstaten. Die kandidaat-lidstaten zijn evenwaardig aan de huidige leden, alleen kunnen ze geen consensus van de Vijftien breken. Naast de 105 leden zijn er 15 waarnemers van de sociale partners, de regio's (ook die met wetgevende bevoegdheden), de Europese rechtspraak en de EU-ombudsman.

Om de Conventie werkbaar te houden, wordt ze voorgezeten door een presidium dat de werkzaamheden zal voorbereiden. De voorzitter van het presidium en dus de Conventie is de Fransman Valéry Giscard D'Estaing, de vice-voorzitters de Belg Jean-Luc Dehaene en de Italiaan Giuliano Amato. De EU-commissie mag twee mensen afvaardigen, de Portugees Antonio Vitorino (bevoegd voor Justitie en Binnenlandse Zaken) en de Fransman Michel Barnier (bevoegd voor Institutionele Hervormingen). Daarnaast komt er nog eens een vertegenwoordiger van de drie komende voorzitters: Spanje, Denemarken en Griekenland. De Conventie zal namelijk duren van maart 2002 tot ergens het voorjaar 2003.

Daarnaast komen er twee vertegenwoordigers van het Europees Parlement en twee van de nationale parlementen. De bedoeling is dat één van deze laatste de Brit David Miliband is. Hij was ook een lid van de groep van Laken, min of meer voorgedragen door 'prime minister' Tony Blair.

Verhofstadt was kwistig met complimenten voor de groep van Laken, die meer dan dertig uur vergaderd heeft over de Verklaring van Laken. In de groep zaten verder nog oud-commissievoorzitter Jacques Delors en de gewezen Poolse minister Geremek. Verhofstadt zou die laatste nog graag terugzien in de Conventie, via de vertegenwoordiging van de Poolse regering. De kans daartoe is klein, vermits Geremek niet tot de meerderheid behoort.

Verhofstadt stelt dat hij al die leden van de groep van Laken gekozen heeft omwille van hun pro-Europese instelling en het feit dat ze een visie hebben op Europa. Op de vraag of de leeftijd van Giscard geen probleem vormt, antwoordt Verhofstadt dat hij geen zicht heeft "op de handicaps van de oud-president", en dat die sowieso "goed omringd" is.