MORTSEL - Volgens het ontwerpakkoord dat de vakbonden en de directie van Agfa-Gevaert in Mortsel vrijdagavond hebben bereikt, zal geen enkele van de 275 bedienden worden ontslagen. Via herscholing en wedertewerkstelling binnen het bedrijf, brugpensionering vanaf 55 jaar en tijdskrediet worden naakte ontslagen vermeden en kunnen de bedienden mee met het ontwikkelende bedrijf.
De ministeriële goedkeuring is verkregen voor brugpensionering van bedienden ouder dan 55 jaar. Het raamakkoord bevat ook de modaliteiten van verkorte opzegtermijnen en het niet-verplicht maken van de vervanging van het personeel, maar die items dienen nog goedgekeurd.

Voorts zijn arbeidsherverdelingsmaatregelen van het tijdskrediet - bestaande uit 80-procent- en 50-procentloopbanen - opgenomen in het ontwerpakkoord.

"Met deze maatregelen kunnen wij ons tevreden stellen, gezien alle naakte ontslagen bij de bedienden vermeden zijn", zegt nationaal secretaris Johnny Van Doren (LBC-NBK). "Wij hebben ons daar tijdens de onderhandelingen strikt tegen verzet."

Revolutionair noemt Van Doren de mutaties die de komende jaren bij Agfa in Mortsel zullen plaatsvinden. Niet alleen de mutaties van het beeldvormingsbedrijf, dat van de productie van analoog naar digitaal omschakelt, ook die bij de bedienden. "Om het nieuwe Agfa in te vullen, kunnen de huidige bedienden een beroep doen op herscholing. Dat is de sterkste troef voor hun toekomst, waarvoor we vandaag de fundamenten hebben gelegd in het akkoord."

Bij Agfa-Gevaert in Mortsel was eerder sprake van het ontslag van 750 werknemers. Vorige week is voor de arbeiders reeds een belangrijk raamakkoord afgesloten dat naakte ontslagen vermijdt. Bij de arbeiders moet vooral de deels verplichte, deels vrijwillige brugpensionering daarvoor zorgen.