BRUSSEL - De Waalse minister van Huisvesting en Begoting, Michel Daerden (PS), wil, gespreid over vijf jaar, één miljard euro aan de renovatie van de sociale woningen in Wallonië besteden. De minister zegt dat in de zondageditie van La Dernière Heure.
"We willen de kwaliteit van de huisvesting in Wallonië gevoelig verbeteren, vooral dan wat de sociale woningen betreft. Daarom zullen we een bedrag van één miljard euro over een periode van vijf jaar uittrekken voor een grootscheepse renovatie van de Waalse woningen", aldus Daerden in een gesprek met de krant.

Hij voegt eraan toe dat hij midden oktober een begroting 2003 "in evenwicht" zal indienen.