NEW YORK - Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft de Arabische landen zaterdag opgeroepen een nieuw gewapend conflict in hun regio te vermijden en de door de VS geëiste VN-wapeninspecties in Irak te steunen.
Annan sprak in het hoofdkwartier van de VN in New York met de Arabisch Liga. Hij zei dat het onder druk zetten van Irak een kwestie van "oorlog en vrede'' is. Hij vroeg de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Amr Moussa, achter de wapeninspecties te gaan staan.

Moussa stelde vrijdag dat het aan de VN-Veiligheidsraad is om een oplossing te vinden voor de kwestie-Irak. Hij liet weten dat de Arabische landen daaraan graag een bijdrage willen leveren.