BRUSSEL - De toespraken tijdens de Fêtes de Wallonie reserveren traditioneel flink wat tijd voor de communautaire kwestie. Dit jaar werd gebroken met die traditie. "Het gaat beter met Wallonië", verklaarde Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe. Noch de communautaire kwestie, noch de verkiezingen van 2003 mogen de Waalse regering afleiden van haar kerntaak: de uitvoering van het toekomstcontract.
Het Waalse Gewest moet volgens Van Cau doen wat het drie jaar geleden had afgesproken: dankzij het toekomstcontract Wallonië een echt Waals toekomstproject bieden tot 2010. In dat verband haalde hij een aantal thema's aan die hij in de komende jaren wil uitwerken: de betrokkenheid van de burger bij het beleid versterken en vooral een modern regionaal bestuur ontwikkelen. Dat bestuur moet meer aandacht schenken aan evaluatie, professionalisatie en transparantie.

Robert Collignon, de voorzitter van het Waalse parlement, schonk wel aandacht aan het Belgisch federalisme. Volgens hem is het nu tijd om zich de vraag te stellen hoe ver de autonomie van de gewesten tegenover de federale staat mag gaan. "Zijn er limieten aan de emancipatiedorst van de gewesten en is het wenselijk dat beide gewesten hun onafhankelijkheid op een zo verschillende manier uitdrukken? Politiek, cultureel en economisch emancipeert Vlaanderen zich steeds meer van België, terwijl Wallonië altijd naar de federale staat blijft refereren. Vlaanderen draait het hoofd weg van België dat het niet meer nodig heeft".