Voor de Franstalige partijen is CD&V opnieuw aan zet. Daarmee spelen ze de bal terug naar de Vlaamse christendemocraten, die vanmiddag stelden dat de Franstaligen nu een initiatief moeten nemen.
Leterme blijft voor hen de premier zolang de koning zijn ontslag niet heeft aanvaard. Dat bleek na overleg tussen de vier Franstalige partijvoorzitters op het kabinet van Financiën, dat ruim anderhalf uur duurde.

Veel nieuws hadden de voorzitters niet te vertellen na afloop. Ze herhaalden dat ze willen meewerken aan een diepgaande staatshervorming. Dat de gemeenschappen en gewesten daarbij betrokken worden, is voor geen enkele partij een probleem.

MR-voorzitter Didier Reynders vroeg wel een gezamenlijk communautair standpunt van de Vlaamse partijen, zoals dat ook aan Franstalige kant bestaat.

'Leterme moet aanblijven'

Voor wat er nu te gebeuren staat, kijken de Franstalige partijvoorzitters naar de koning en naar Yves Leterme. CDH-voorzitster Joëlle Milquet vindt dat er de komende dagen bilaterale en informele contacten moeten plaatsvinden. Een oplossing tegen 21 juli, de nationale feestdag, zou goed zijn, aldus nog de CDH-voorzitster, die benadrukte dat er voor haar geen vertrouwensbreuk is.

'Als Yves Leterme voelt dat hij het vertrouwen van de coalitiepartners heeft, zal hij wel willen voortwerken', stelt Didier Reynders. Hij onderstreept dat de huidige regering onder leiding van Leterme moet aanblijven om socio-economische maatregelen te kunnen nemen en de begroting 2008 in goede banen te kunnen leiden.

De suggestie van CD&V dat de Franstaligen nu het initiatief moeten nemen, vond weinig gehoor. Yves Leterme is immers nog altijd premier en kan perfect mensen samenroepen, stelde Elio Di Rupo. De PS-voorzitter is bereid verder te onderhandelen over een methode en de inhoud voor een communautair akkoord.

Voor Olivier Maingain (FDF) is het evenwel nodig om eerst uit te klaren of het kartel CD&V/N-VA nog wel in een federaal kader wil blijven.

Zowel Reynders als Isabelle Durant (Ecolo) benadrukten dat de sociaal-economische problemen de prioriteit hebben.