Het tweede kort geding dat de Nationale Voetballiga, de verzameling van de Belgische tweedeklassers, had ingesteld tegen de competitiehervorming, zal naar alle waarschijnlijkheid vervallen. Dat heeft Belga vernomen van de advocaat van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Nu het eerste kort geding is afgewezen, heeft het tweede nog weinig nut.
De Nationale Voetballiga had de KBVB voor de kortgedingrechter gedaagd omdat ze het niet eens was met de hervorming van de voetbalcompetitie die de Bond had goedgekeurd. Tijdens de behandeling van dat kort geding bleek evenwel dat er een probleem was met de dagvaarding. Om te vermijden dat haar eis op die gronden zou afgewezen worden, stuurde de Nationale Voetballiga een tweede dagvaarding met hetzelfde voorwerp. Die zou komende donderdag, 17 juli, behandeld worden.

Ondertussen heeft de Brusselse kortgedingrechter een beslissing genomen in het eerste geschil. Het probleem met de dagvaarding werd als niet onoverkomelijk beschouwd, maar de eis van de Nationale Voetballiga werd wel afgewezen.

'Omdat het tweede kort geding hetzelfde voorwerp heeft, zal het geschil donderdag naar alle waarschijnlijkheid naar de rol worden verwezen', zegt meester Kristof De Saedeleer, advocaat van de KBVB. 'Nu de eerste eis is afgewezen, heeft dat tweede geding nog weinig zin. Enkel als de Nationale Voetballiga tegen de eerste beschikking in beroep zou gaan en in de beroepsprocedure opnieuw het dagvaardingsprobleem wordt opgeworpen, zou dat tweede kort geding nog nut hebben. Maar voorlopig hebben we nog geen bericht ontvangen dat er beroep zou ingesteld zijn.'