Ex-premier Mark Eyskens betreurt ten zeerste dat zijn eigen kartelpartij CD&V-N-VA het voorstel van Leterme om een dialoog tussen gemeenschappen op te starten, heeft afgeschoten. 'Leterme had al heel wat vooruitgang geboekt op diverse terreinen. Het communautaire toevertrouwen aan de gemeenschappen en hun minister-presidenten, was een goed en wijs voorstel omdat het de deelstaten recht op spreken gaf', aldus Eyskens.
Bij CD&V was volgens Eyskens een meerderheid bereid om Letermes voorstel voor een dialoog met de gemeenschappen te steunen. 'De kartelpartner was echter zeer ongeduldig geworden. Als ik in de plaats van Leterme geweest was, zou ik met mijn voorstel naar het parlement getrokken zijn en zou ik het daar door dik en dun verdedigd hebben en zou ik iedereen voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst hebben. Het had er wellicht een meerderheid gehaald', aldus Eyskens.

Eyskens zegt geschokt te zijn doordat geen enkele politicus in zijn reactie op de huidige regeringscrisis verwijst naar de bijzonder ernstige, financiële en economische toestand waarin de wereldeconomie verzeild is geraakt.

'Drie dorpen worden staatszaak'

'We gaan naar de ernstigste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, terwijl de Belgische politici in een surrealistische wereld leven waarin de benoeming van de burgemeesters van drie dorpen tot staatszaak verheven wordt en een uitstel van enkele weken om tot een oplossing te komen, blijkbaar niet kon', aldus nog Eyskens.

In een interview met het persagentschap Bloomberg is de ex-premier nog scherper. 'Het is schandalig om de regering te laten ontploffen door iets zo futiels als de splitsing van een kieskring.'

Volgens Eyskens is er wel degelijk nog genoeg vertrouwen tussen de gemeenschappen om tot een oplossing te komen. Jammer genoeg ligt dat totaal anders bij de politici.

'Tsunami van antipolitiek'

'Het gebrek aan vertrouwen tussen politici is onder meer het gevolg van het feit dat men momenteel in de politiek denkt harde standpunten te moeten innemen om nog verkozen te geraken. Als men niet oppast, komen we in een echte tsunami van anti-politiek en populisme terecht, met alle gevolgen vandien', waarschuwt Eyskens.