Open VLD was vanmorgen de enige partij die niet meteen haar mening over de gang van zaken gaf. Pas na het partijbureau legde voorzitter Bart Somers een verklaring af.
Somers hield het erg kort en gaf de aanwezige journalisten ook geen mogelijkheid tot het stellen van vragen achteraf.

Open VLD ziet drie belangrijke punten. Voor de liberalen is het in de eerste plaats duidelijk dat een regeringscrisis niet goed is voor de mensen. De aandacht moet uitgaan naar de koopkracht, de welvaart en het behoud van de pensioenen. 'We mogen de mensen nu niet in de steek laten', luidde het.

Tegelijkertijd klint de roep naar een staatshervorming luider dan ooit. 'Er is nood aan een nieuw evenwicht. Maar we moeten ons bezinnen over de methode waarop we die staatshervorming moeten realiseren.'

Voor Open VLD moet er gebroken worden met de huidige zeden in de Wetstraat. 'Provocatie werkt niet. Het FDF en de N-VA moeten beseffen dat ze met hun verklaringen een staatshervorming iet dichterbij brengen.'

Voor Somers zit de oplossing bij overleg en dialoog. 'Een oplossing door middel van overleg is mogelijk. Maar dan in de juiste context en op de juiste manier.'

Tot slot deed Somers een oproep. 'Ik denk dat iedereen goed moet nadenken voordat ze nu grote verklaringen doen. Die zijn er de afgelopen dertien maanden al genoeg geweest.'

In plaats daarvan hoopt Somers dat de koning de tijd krijgt om zijn rol te spelen.