<b>REACTIES. </b>Verherstraeten: 'Huidig federaal model is uitgeput'
Foto: ep
Voor CD&V heeft het huidige federale overlegmodel zijn limieten bereikt. 'Het zwaartepunt moet naar de regio's verlegd worden. Het huidige federale model is uitgeput en aan het einde van zijn Latijn.' Zo verwoordde CD&V-kamerfractieleider Servais Verherstraeten de teneur bij de CD&V voor een fractievergadering in het parlement. Volgens hem zijn de Franstaligen nu aan zet.
De beslissing van premier Leterme om zijn ontslag aan te bieden, wordt door zijn partij gezien als de juiste beslissing. 'Leterme heeft alles gedaan wat menselijk mogelijk was om te doen wat nodig was', beklemtoonde partijvoorzitster Marianne Thyssen.

Dat Leterme er niet in geslaagd is om tot een communautair akkoord te komen, is volgens Thyssen een bewijs dat men is 'gebotst op de grenzen van wat federaal mogelijk is'.

Sommige CD&V'ers, onder wie Servais Verherstraeten en Tony Van Parys, pleiten openlijk voor een confederaal kader waarbij de deelstaten het zwaartepunt van de besluitvorming worden. 'Binnen het huidige federale model kan het niet meer. Men moet uitgaan van de sterkte van de deelstaten', verduidelijkte Tony Van Parys.

'Zoeken naar een nieuw evenwicht'

Volgens Verherstraeten moet er gezocht worden naar 'een nieuw evenwicht' in het land. Volgens kamerlid Hendrik Bogaert is er 'een nieuw tijdperk aangebroken'.

Dat sommige Franstaligen nu kritiek hebben op het feit dat Leterme 'de stekker eruit trekt', kan voor sommige partijkopstukken niet door de beugel. De CD&V heeft volgens minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Jo Vandeurzen meermaals 'haar nek uitgestoken'.

'Onze partij is zeer ver gegaan om een akkoord te bereiken. We hebben Jean-Luc Dehaene, Herman Van Rompuy, Yves Leterme en zelfs Kris Peeters ingezet. Men kan van deze partij niet zeggen dat we geen inspanningen gedaan hebben om tot oplossingen te komen', aldus een zichtbaar vermoeide Vandeurzen.

Bal ligt in het Franstalige kamp

Verschillende partijleden suggereren intussen dat de bal nu in het kamp van de Franstaligen ligt. Volgens fractieleider Verherstraeten zijn de Franstaligen nu aan zet. Voorzitster Marianne Thyssen wilde die suggestie niet luidop herhalen, maar stelde alvast dat de Franstaligen 'meer inspanningen kunnen doen om tot resultaten te komen'. Het is volgens haar nu vooral afwachten wat de koning beslist.

Overgaan tot de orde van de dag, is voor de Vlaamse christen-democraten geen optie. Zij zullen de noodzaak van een staatshervorming op tafel blijven leggen. 'Ik ga daarover geen stoere uitspraken doen, maar een belangrijke staatshervorming blijft een van onze programmapunten', aldus Thyssen.