<b>REACTIES. </b>De Wever: 'Leterme heeft gelijk'
N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het ontslag van Yves Leterme logisch, vermits de Franstaligen op alles neen zeggen. Dat zei hij dinsdagochtend voor de aanvang van een vergadering de federale parlementsleden van de partij.
'Leterme heeft gelijk als hij zegt dat de limieten van het federaal model bereikt zijn', zo verwees De Wever naar de verklaring die Yves Leterme gisteren na zijn ontslag uitzond.

De Wever zei dat het ontslag van Yves Leterme niet onverwacht kwam. Hij werd zelf op de hoogte gebracht kort na de afloop van het partijbestuur maandagavond.

Hij benadrukte dat de interne beslissing binnen CD&V een rol gespeeld heeft, en dat het ontslag niet het gevolg was van de druk van N-VA op het kartel.

De N-VA-voorzitter wilde nog geen commentaar geven over het nu verder moet. Daarvoor wacht hij het overleg binnen de N-VA en daarna binnen het kartel af. Maar hij wees wel op de vreemde Belgische conclusie, waarbij de minderheid gelijk staat met de meerderheid.

De Franstaligen hebben volgens hem geen schrik om de dictatuur van de minderheid te voeren. Vermits ze een totaal andere conclusie hebben hoe het verder moet, lijkt het De Wever erg moeilijk om een regering te vormen.

Hij verklaarde nog dat zijn partij stap voor stap in de richting van Europa en in de richting van de deelstaten wil evolueren.