BRUSSEL - In 2004 is het aantal geregistreerde handtasdiefstallen, autodiefstallen en woninginbraken fors gedaald. Ook het aantal gewapende diefstallen (-15,5 procent) liep sterk terug. De informaticacriminaliteit zit dan weer in stijgende lijn.
Zo is de informaticacriminaliteit op amper twee jaar tijd bijna vertienvoudigd. Dat alles blijkt uit de criminaliteitscijfers van 2004, die minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) vanmiddag heeft voorgesteld.

Tegenover 2003 kent 2004 een sterke terugloop van een reeks diefstalfenomenen. Veel criminele feiten staan volgens Dewael op het laagste punt sinds jaren. Zo daalde het aantal handtasdiefstallen en bromfietsdiefstallen met een vijfde. Het aantal autodiefstallen zakte 18,6 procent van 22.675 in 2003 tot 18.450 in 2004. Ook het aantal woninginbraken kende een opvallende daling, met name van 70.715 in 2003 naar 59.607 in 2004 (-15,7 procent).

Een reeks andere criminaliteitsfenomenen zit dan weer in stijgende lijn. Zo werden in 2004 4.588 feiten van informaticacriminaliteit geregistreerd, tegenover 1.474 in 2003 en 576 in 2002. Ook het aantal drugsdelicten groeit weer aan, van 42.039 in 2003 tot 43.096 in 2004 (+2,5 procent).

Opvallend is ook dat het aantal gevallen van stalking sinds 2001 meer dan verdubbeld is. In 2001 waren er nog 8.538 gevallen, vorig jaar werden er 20.935 geteld.