BRUSSEL - Hoogopgeleide koppels willen meer kinderen dan echtparen met een lage opleiding. Dat blijkt uit een studie van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies die de krant De Morgen kon inkijken. 37 procent van de hoogopgeleide koppels wil drie kinderen.
De studie werd uitgevoerd bij 4.000 Vlamingen tussen 20 en 50 jaar. Bij de mensen met een hogere opleiding wil 37 procent minstens drie kinderen. Bij de lager opgeleiden is dat maar 21 procent.

In de jaren 60 was het net omgekeerd. Toen wilden universitairen minder kinderen dan mensen met een lagere opleiding. Volgens het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies is er sprake van een trendbreuk.

,,In de jaren 60 had een arbeider zeven kinderen en de hoger opgeleide twee. Nu is het verschil minder groot'', zegt Ronald Schoenmaeckers, sociaal demograaf bij het Centrum. ,,De lager opgeleide wil gemiddeld 2,1 kinderen, de middelbaar opgeleide 2,2 en de hoger opgeleide 2,4.