BRUSSEL - De Vlaamse Regering heeft vandaag groen licht gegeven om te starten met de bouw van 238 sociale woningen via publiek private samenwerking (PPS). Het is de eerste maal dat de PPS-formule wordt toegepast in de sociale huisvesting.
De nv SOWO (een tijdelijke samenwerking tussen Van Roey en Fortis Bank) zal de opdracht uitvoeren. In totaal worden 238 bijkomende sociale woningen gebouwd in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

Het is de eerste maal dat een private investeerder sociale woningen ontwerpt, bouwt en financiert. Hij blijft gedurende 27 jaar eigenaar en staat ook in voor het groot onderhoud. Na 27 jaar worden de woningen overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor een symbolische kost. De rol van de sociale huisvestingsmaatschappij beperkt zich tot het dagelijkse onderhoud en de verhuring.

Voor de huurder verandert er niets

Voor de sociale huurder verandert er evenwel niets. Zijn huurprijs wordt berekend volgens de geldende formules (op basis van inkomen) en hij betaalt maandelijks zijn huur aan de huisvestingsmaatschappij. De private investeerder wordt voor deze inspanningen vergoed.

De Vlaamse overheid past het verschil bij tussen de sociale huurprijs, die de huurder betaalt, en de markthuurprijs. Daarvoor heeft de Vlaamse Regering vandaag 25,2 miljoen euro gebudgetteerd in de begroting van 2005.