GENK - De vakbonden van de Genkse autoconstructeur Ford hebben een voorstel verdedigd om de geplande productievermindering met ruim 11.000 exemplaren op te vangen. Een beperkte interne personeelsverschuiving kan de Fordfabriek dit jaar een besparing van 6 miljoen euro opleveren, zo menen de bonden.

Komende donderdag zal de directie definitief uitsluitsel geven over het behoud van de nachtploeg en over de financiële draagkracht van het voorstel van de bonden.

Over het behoud van het drieploegenstelsel maken de bonden zich niet zoveel zorgen. De directie gaf eerder immers al formeel te kennen dat ze het bestaande drieploegenstelsel wil behouden en bereid is om alternatieve besparingsmogelijkheden in overweging te nemen.

Maar dat er bespaard zal moeten worden, staat buiten kijf, zo meent ACV-afgevaardigde Gerard Ignoul . ,,Het voorstel van de bonden houdt concreet in dat er een beperkte personeelsverschuiving van de nacht- naar de middagploeg wordt doorgevoerd en dat gedurende een termijn van maximum zes maanden. Op die manier worden de sociale en familiale gevolgen voor het personeel tot een minimum beperkt.''

In de namiddagploeg stelt zich een probleem van onderbezetting omdat er vanaf september heel wat werknemers met brugpensioen gaan. De bonden zijn evenwel van mening dat er door interne verschuivingen opnieuw een evenwaardige bezetting in de drie ploegen kan komen.