ROME - In Italië wordt zondag en maandag een referendum georganiseerd over de invoering van meer sociale bescherming voor werknemers van kleine bedrijven. Bijna vijftig miljoen stemgerechtigde Italianen kunnen hun stem uitbrengen.
Vandaag verplicht artikel 18 van het Italiaanse arbeidsreglement dat bedrijven met meer dan 15 werknemers verplicht zijn om een personeelslid dat onterecht de laan werd uitgestuurd, weer in dienst te nemen indien de rechter de werknemer in het gelijk stelt. De volksraadpleging moet nu uitmaken of ook werknemers van kleine bedrijven recht hebben op deze sociale beschermingsmaatregel.

Om het pleit te winnen, moeten de ja-stemmers in de meerderheid zijn en moet de helft van de kiesgerechtigden z'n stem hebben uitgebracht.

Tot de voorstanders behoren de linkse partijen, de communistische partij en de groenen. Ook de grootste vakbond van het land, de linkse CGIL, behoort tot het 'ja'-kamp.

Tot de tegenstanders behoren de meer gematigde linkse partijen, de rechtse partijen, de werkgevers en de christelijke en gematigde vakbonden CISL en UIL. Ze vinden het referendum een bedreiging voor de economie of menen dat het parlement zich moet uitspreken over nieuwe wetten. De vakbonden CISL en UIL vrezen dat bedrijven in de toekomst minder mensen zullen aanwerven en dat er meer zwartwerk komt.

Ongeacht de uitslag heeft de raadpleging al voor de nodige commotie gezorgd. Het heeft er voor gezorgd dat de tegenstellingen en scheuren in de vakbondswereld en het linkse blok volop aan de oppervlakte kwamen.

De voorstanders hebben het weer tegen zich. Door de hitte gaan de Italianen massaal naar het strand of blijven ze binnen in plaats van naar de stembus te trekken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig