Vlaamse Opera verliest eigen koor en orkest (update)
Foto: © Vlaamse Opera
BRUSSEL - In een voorstel van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux, verliest de Vlaamse Opera zijn eigen koor en orkest. De muzikanten zouden worden opgenomen in de Filharmonie en het Vlaams Radio Orkest. Het koor zou samensmelten met het Vlaams Radio Koor.

Het voorstel komt er op basis van een plan van veranderingsmanager Roger Claeys. De Filharmonie en het VRO zeggen in een reactie het plan met een constructieve ingesteldheid te bekijken, maar dringen aan op een dringend gesprek met de minister.

Geen ontslagen

Anciaux deelde zijn plan vrijdag mee. Volgens zijn woordvoerster gaat het om een voorstel, nog niet om een beslissing van de Vlaamse regering, en zullen er geen ontslagen vallen onder de musici. De voorstellen staan in de krachtlijnen voor de hervorming van de Vlaamse Opera van Anciaux.

Zo wil de minister dat de Vlaamse Opera zich meer toelegt op haar kernopdracht. De exploitatie van de operagebouwen zou overgedragen worden aan de steden Antwerpen en Gent. De Vlaamse Opera zal zowel in Gent en Antwerpen operaproducties blijven brengen. Daarnaast zullen ook gastoptredens op andere locaties in Vlaanderen en de buurlanden worden aangeboden om de uitstraling, het publieksbereik en het niveau van zelffinanciering te verhogen, aldus het plan.

,,Langgekoesterde droom''

De Vlaamse Opera zou niet langer beschikken over een eigen vast orkest. In nauw overleg met de sociale partners en de betreffende orkesten zal de integratie van de musici van het huidige opera-orkest bij de Filharmonie en het Vlaams Radio Orkest nader worden onderzocht en uitgewerkt, aldus de minister. ,,Daardoor zullen deze beide orkesten de langgekoesterde droom om in een volwaardige en volledige bezetting te opereren eindelijk kunnen realiseren.''

Daarnaast stelt de minister voor het operakoor en het Vlaams Radio Koor samen te voegen tot één koor. Dat koor zal naast de operaproducties een eigen professioneel kooraanbod ontwikkelen.

Voorts krijgt de Vlaamse Opera volgens het plan opnieuw een privaatrechtelijk statuut. Het gecumuleerd verlies dat de voorbije jaren werd opgebouwd zal door de Vlaamse Opera zelf moeten worden weggewerkt, aldus de minister.

Structureel onderbezet en ondergefinancierd

In een reactie zeggen de Filharmonie en het Vlaams Radio Orkest kennis te hebben genomen van de voorstellen. Zonder te willen vooruitlopen op de verdere uitwerking van het voorstel onthalen beide orkesten het plan met een constructieve ingesteldheid. Ze wijzen er evenwel op dat een en ander in volle openheid dient besproken te worden en willen een dringend gesprek met de minister.

Om tot een haalbare oplossing te komen, dient met name een financieel aanvaardbare context uitgewerkt te worden, aldus beide orkesten. Ze wijzen erop dat een externe audit heeft uitgewezen dat ze structureel onderbezet en ondergefinancierd zijn. "Het oplossen van deze dubbele problematiek is cruciaal voor het ontwikkelen van een gezond orkestenlandschap in Vlaanderen".