SP-voorzitter Patrick Janssens reageert "verwonderd" op de bouwtoelating die de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), gaf voor het klooster op het koninklijk domein van Opgrimbie. Janssens heeft het er moeilijk mee dat op een koninklijk domein de gewestplanregels niet gelden. Hij reageerde zondag in het VTM-middagnieuws.
De SP wil vragen stellen in het Vlaams parlement. Maar de partij zal zelf geen stappen ondernemen om de vergunning te laten vernietigen. Dat zou neerkomen op "politieke spelletjes", wat niet past onder coalitiepartners.

Janssens hoopt wel dat anderen de vergunning zullen aanvechten bij de Raad van State.

Geschokt

Janssens is geschokt omdat voor de koning niet zou gelden wat voor de gewone man wel de regel is, zeker nu de overheid strikter optreedt inzake ruimtelijke ordening. Het kan niet dat voor sommigen andere wetten gelden, zegt de partijvoorzitter.

Maar zelfs als de koning op zijn domein zou kunnen doen wat hij wil, dan nog kan niet uit het oog worden verloren dat het terrein waarop het klooster staat, geschonken werd aan het bisdom Limburg. Deze instantie moet zich toch houden aan de regels voor ruimtelijke ordening, redeneert de SP-voorzitter.

Zaterdag hebben ook Agalev en VU, de andere coalitiepartners in de Vlaamse regering, negatief gereageerd op de beslissing van Van Mechelen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig