Regeringsgesprekken verlopen zeer moeizaam
Foto: photonews
De vijf meerderheidspartijen hebben zaterdagavond de eerste lezing van de ontwerp-regeerverklaring afgerond, zondag zetten ze zich aan de tweede lezing. Er zou al overeenstemming zijn over sommige zaken, maar sociaaleconomische dossiers, fiscaliteit en sociale zekerheid, arbeidsmarkt en migratie blijven moeilijke knopen. Opvallende zaken die het regeerakkoord halen zijn de coffeeshops in Maastricht en het WK voetbal 2018.
De onderhandelingen over de ontwerp-regeerverklaring werden zondagavond rond 22.30 uur stopgezet. Normaal gezien zetten ze de onderhandelingen maandag opnieuw voort. Ook maandag wordt nog een hele dag onderhandeld. Tegen maandagavond of -nacht zou een kant en klare regeerverklaring op tafel moeten liggen.

Document van 42 bladzijden

Yves Leterme en de vijf voorzitters van CD&V, Open Vld, MR, PS en CDH werkten in eerste lezing de laatste hoofdstukken van de regeerverklaring af: justitie, buitenlandse zaken, asiel en migratie, defensie, ontwikkelingssamenwerking en een efficiënte overheid.

Volgens premier in spe Yves Leterme is de nota ondertussen uitgegroeid tot een document van 42 bladzijden. Ook al bestaat over een aantal hoofdstukken geen discussie meer, blijven er toch nog behoorlijk veel thema’s die in tweede lezing nog moeten worden uitgediscussieerd, voegde hij er zaterdagavond meteen aan toe. Het gaat dan over sociaaleconomische dossiers, fiscaliteit en sociale zekerheid, arbeidsmarkt en migratie. Ook de wijziging van de wet-Lejeune over de voorwaardelijke invrijheidsstelling, blijft een heet hangijzer.

Het is ook nog niet duidelijk of de zogenaamde investeringsdesk, die de aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeringen moet versterken, het regeerakkoord haalt. De passus staat nog altijd tussen haakjes in het regeerakkoord.

Interimjobs

Over het gebruik van interimjobs door de overheid raakten de vijf huidige en toekomstige coalitiepartners het wel eens. Het gaat vooral om een eis van de liberalen.

Buitenlands beleid

Het buitenlandse luik van het regeerakkoord bestaat uit 4,5 pagina’s en verschilt inhoudelijk niet veel van de tekst die oranje-blauw vorig jaar op papier zette. België kiest voor een 'actief' buitenlands beleid dat in een Europees en multilateraal kader is ingebed. Een sterke EU en een effectief multilateralisme zijn, zo oordelen de coalitiepartners, de beste antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. Ook wil de regering een 'voortrekkersrol' in de Unie blijven spelen.

Dat Europees engagement komt aan bod in de defensiekwestie. De regering bepleit de uitbouw van een grotere Europese defensiecapaciteit. Die moet zowel in het kader van de Unie als de Navo inzetbaar zijn. Verder is er de duidelijke wil om op het terrein (militair) present te zijn. Het leger moet dus operationeler worden, zodat er meer middelen voor operaties beschikbaar komen. Het Belgische leger moet in de toekomst bovendien een leidende rol in de EU Battle Group kunnen opnemen.

Ontwikkelingshulp

Opmerkelijk is het engagement om meer aandacht te besteden aan de problematiek van de kindsoldaten en het seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten. Wat ontwikkelingshulp betreft houdt de regering aan de Millenniumdoelstellingen vast: minstens 0,7 procent van het bbp in 2010. Nieuw is ook dat de regering een bijzondere inspanning aankondigt om in Afrika de komende jaren miljoenen mensen toegang tot veilig drinkwater te geven.

Coffeeshops en WK voetbal

Opmerkelijk is ook dat de Maastrichtse koffieshops het regeerakkoord halen. De regering engageert zich dat ze daar bijzondere aandacht zal voor opbrengen.

Ten slotte haalt ook de wereldbeker voetbal van 2018 het regeerakkoord. Bij de eerste minister komt er een aparte cel die evenementen met internationale uitstraling, zoals de deelname aan Wereldexpo’s en de Wereldbeker 2018, moet stimuleren. De regering wil België immers als ontmoetingsplaats en 'service nation' verder op de kaart zetten.

Maandag witte rook

Zondagvoormiddag staken de vijf partijvoorzitters eerst nog de koppen bij elkaar, in een poging om een aantal moeilijke dossiers al te deblokkeren. De echte onderhandelingen, waarbij elke partij drie vertegenwoordigers mag afvaardigen, startten nadien.

Zondag wordt in elk geval niet tot de finish vergaderd. De meerderheidspartijen reserveerden ook de hele maandag nog voor onderhandelingen. Bedoeling is dat er maandagavond of -nacht witte rook uit de schouw komt.

Nog vijf dagen tijd

CD&V, Open VLD, MR, PS en CDH hebben nog vijf dagen om het eens te raken over het programma en de verdeling van de ministerportefeuilles. Woensdagavond spreken de coalitiepartijen zich in principe op een congres uit over de regeringsdeelname, donderdag dient premier Guy Verhofstadt zijn ontslag in en geeft hij de sleutels van de Wetstraat 16 aan Yves Leterme.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in