ANTWERPEN - Luc Lamine, korpschef van de Antwerpse lokale politie, wil geen externe communicatie meer over het gerechtelijk onderzoek naar onder andere het gebuik van kredietkaarten door leden van de Antwerpse Lokale Politie. Aanleiding voor dit besluit is een interview met gemeenteraadslid Ludo De Ranter dat dit weekend verscheen in De Standaard.
In het artikel doet onafhankelijk gemeenteraadslid Ludo De Ranter een aantal uitspraken over het lopende gerechtelijke onderzoek. In een reactie zegt Lamine er samen met zijn naaste medewerkers de afgelopen weken bewust voor gekozen te hebben het gerechtelijk onderzoek in de eerste plaats alle kansen te geven voor een objectieve en volledige besluitvorming én voor een serene afhandeling. Lamine blijft voorts zijn vertrouwen uitdrukken in de personen en instanties die momenteel het onderzoek voeren, maar hij hoopt op een spoedige afronding ervan zodat snel opnieuw klaarheid kan worden gebracht.