BRUSSEL - Nog voor het zomerreces komt er een regeling die paalkamperen in de Vlaamse natuur- en bosgebieden mogelijk maakt. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) donderdag in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement bevestigd in antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Ludo Sannen (SP.A).
Sannen ijvert al langer voor het paalkamperen als vorm van groen toerisme. Paalkamperen is een kleinschalige vorm van natuurgerichte recreatie waarbij trekkers rond speciaal voorziene paaltjes en waterkraantjes voor korte tijd hun tent kunnen opslaan. Het paalkamperen is al een tijdje ingeburgerd in Nederland. Sannen drong er al een tijdje op aan om het ook bij ons mogelijk te maken en drong bij Vlaams minister Peeters aan op concrete initiatieven.

Minister Peeters kondigde donderdag in de commissie aan dat hij nog voor het zomerreces aan de Vlaamse regering een besluit wil voorleggen dat voorziet in de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten, met inbegrip voor het paalkamperen. De komende maanden zal het Agentschap voor Natuur en Bos daarover nog overleggen met alle betrokkenen.

SP.A-parlementslid Sannen reageert tevreden. ,,In de eerste plaats omdat er eindelijk een regeling voor paalkamperen komt. En in de tweede plaats omdat alle betrokkenen intussen weten wat paalkamperen is. Dat lag anderhalf jaar geleden totaal anders'', aldus Sannen.