VRT sloopt  muur tussen  radio en tv
De VRT krijgt een volledig nieuw organisatiemodel, waarbij de klassieke pijlers van de radio en de televisie worden opgedoekt.

De nieuwe organisatiestructuur, die gisteren door de raad van bestuur werd goedgekeurd, is ongetwijfeld de grootste hervorming van de publieke omroep sinds Bert De Graeve de oude BRTN-administratie omvormde tot een moderne en slagvaardige publieke omroep. De raad stelde gisteren meteen ook het nieuwe directiecollege samen.

Tot nog toe werden de sleutelposities ingenomen door de algemeen directeur televisie en zijn collega van de radio. Maar die klassieke structuur is volgens de VRT-top niet meer aangepast aan de evolutie van de VRT naar een digitaal en crossmediaal omroepbedrijf. De directies radio en televisie worden dan ook opgeheven. De huidige radiobaas Mark Coenen wordt als directeur marktstrategie de nummer twee van de omroep, na de gedelegeerd bestuurder. Hij zet de grote krachtlijnen uit van de hele VRT en van alle VRT-merken en -netten.

Wim Vanseveren wordt als directeur Media verantwoordelijk voor de invulling van alle merken en netten van de VRT, dus zowel van de radio als de televisie, maar evenzeer van de andere mediatoepassingen, zoals breedband en mobiel. Nog een opmerkelijke transfer: huidig hoofdredacteur Leo Hellemans wordt directeur productie, en wordt zo verantwoordelijk voor het uitwerken en realiseren van concepten en programma's voor alle media van de publieke omroep.

Pieter Knapen, de huidige hoofdredacteur van VRTnieuws.net, zal Hellemans opvolgen. Knapen komt aan het hoofd van de geïntegreerde nieuwsdienst die de nieuwsredacties van radio, televisie en internet zal verenigen. Hij krijgt vier hoofdredacteurs onder zich. De meest opvallende naam daarbij is Siegfried Bracke, die de hoofdredacteur duiding van Terzake en nieuwsprogramma's op Radio 1 wordt. Dit betekent dat Bracke na de federale verkiezingen van het scherm zal verdwijnen.

Het grote nieuwsproject, dat operationeel wordt na de verkiezingen, staat model voor de hele reorganisatie van de VRT en wordt doorgetrokken naar alle geledingen van de omroep. Dit betekent dat op alle terreinen de ,,inhoud'' gezamenlijk vergaard wordt, om ze vervolgens te verspreiden naar de verschillende eindredacties van de radio, televisie en nieuwe media. De VRT legt er wel de nadruk op dat alle radio- en tv-merken behouden worden. Van een fusering van bestaande merken, zoals de ,,verbindende'' netten Eén en Radio 2 en van de ,,ontplooiende netten'' Canvas en Radio 1, is dus niet langer sprake. Wel moet er gezocht worden naar multimediale samenwerkingsvormen.

Dat de nieuwe organisatie nu versneld wordt doorgevoerd, heeft ook te maken met het minder gunstig financieel kader waarbinnen de VRT de komende jaren moet werken. Om de doelstellingen van de nieuwe beheersovereenkomst te halen, zal de publieke omroep efficiënter moeten werken. De crossmediale structuur zou daartoe moeten bijdragen.