,,Misbruikslachtoffers kunnen Vaticaan vervolgen''
BRUSSEL - Een Amerikaanse rechter in de staat Kentucky oordeelt dat slachtoffers van seksueel misbruik het Vaticaan kunnen vervolgen, zo meldde CWN (Catholic World News). Rechter John Heyburn gaf drie mannen toestemming het Vaticaan voor de rechter te dagen omdat het naliet slachtoffers tegen het misbruik door geestelijken te beschermen.
De uitspraak stelt slachtoffers in staat documenten van het Vaticaan op te vragen en getuigenissen te horen van verantwoordelijken in Rome. De rechter oordeelt dat de bisschoppen handelden als bedienden van de Heilige Stoel, toen ze de daders van seksueel misbruik toelieten hun priestertaak verder te zetten. Hij stelt tevens dat de verdediging die stelling onvoldoende weerlegd heeft.

William McMurry, de advocaat van de slachtoffers, zei aan de Boston Globe dat de uitspraak de drie slachtoffers in staat stelt klacht neer te leggen tegen Vaticaanse verantwoordelijken en exemplaren of kopieën op te vragen van kerkelijke archieven en documenten. ,,Het is uiteindelijk onze bedoeling het Vaticaan verantwoordelijk te stellen (...) Dit is een belangrijke beslissing, die een belangrijke steun betekent voor slachtoffers van seksueel misbruik''.

Volgens sommigen is het vonnis historisch omdat men het Vaticaan verantwoordelijk kan stellen of op zijn minst bepaalde documenten kan opvragen en bepaalde getuigenissen kan afnemen. Juridisch is dit echter minder vanzelfsprekend omdat het Vaticaan volgens sommige juristen als soevereine staat niet kan vervolgd worden. Ze verwerpen de argumentatie dat het Vaticaan het eerste het beste internationaal bedrijf is en op basis van de daarvoor in de Verenigde Staten bestaande wetten kan vervolgd worden.

Ook verantwoordelijken in Rome weerleggen dat het Vaticaan verantwoordelijk is voor het dagdagelijkse toezicht, de benoeming en de sanctionering van individuen die in de fout gaan. Carl Tobias, een professor recht van de Universiteit van Richmond, twijfelt eraan of men er ooit in lukt het Vaticaan financieel te doen opdraaien voor het seksueel misbruik door Amerikaanse geestelijken.