HASSELT - Meester Jacques Dedecker en zoon Francis, de raadsmannen van An Vanden Abeele, de 52-jarige onderofficier en bediende bij de facturatiedienst ZSP/PRG, hebben voor hun cliënte de vrijspraak gevraagd en ondergeschikt de opschorting. Hun pleidooi duurde ruim een uur.
Haar baas was commandant Reginald Braet en zij zorgde voor het inputten van de facturen. ,,Van 1992 tot 2000 heeft ze tienduizenden facturen verwerkt en voor het proces werden er 473 facturen uitgepikt. Zij was de werkende, uitvoerende kracht en zij kon de uitgaven, die door haar oversten waren goedgekeurd, als te goeder trouw beschouwen. Vanden Abeele heeft haar taak in eer en geweten uitgevoerd op bevel van haar oversten'', aldus Jacques Dedecker.

Haar oversten waren naast Braet, Johan Claeys, de adjunct van Braet, en kapitein-ter-zee Noël Vaessen. ,,Ze kon niet het criminele karakter van het bevel van haar oversten vermoeden. Het opvolgen van het bevel van een hiërarchisch overste is belangrijk. Als ze de bevelen niet opvolgde, zou ze zich schuldig hebben gemaakt aan insubordinatie. Ze vond het dan ook geen probleem dat de werken in Villa Clémentine door de marine betaald werden, omdat Vaessen aan de prins verbonden was. Het is wel merkwaardig dat zij de Belgische staat voor ruim 1,9 miljoen euro zou benadeeld hebben. Het openbaar ministerie vraagt de verbeurdverklaring van dat bedrag. Blijkbaar geldt hier de regel: hoe lager de graad, hoe hoger de vordering en dat kunnen we niet tolereren'', zegt Jacques Dedecker.

Vanden Abeele heeft zich verrijkt, omdat Luypaerts onder meer een antieken kast regelde en de herstelling van haar auto aan de marine factureerde. ,,Vanden Abeele was duidelijk gemanipuleerd en ze gaven haar het bevel facturen te tekenen en te stempelen ten goede van de prins en de marine. Zij is de kleine garnaal. Ik vind het onbegrijpelijk dat ik pleit in afwezigheid van Braet, die veel bedenkingen doet rijzen. De procureur vroeg de ontneming van haar graad als adjudant, waardoor ze terug matroos zou worden. Die oneer verdient ze niet. Ik vraag de rechtbank haar dat te besparen. Ze heeft negen jaar perfect haar werk gedaan'', zeggen raadsmannen Jacques en Francis Dedecker.