Nieuwe vestigingsregels voor starters in autosector
Foto: © Photo News
BRUSSEL - Voor wie een autobedrijf wil opstarten, gelden vanaf september 2007 nieuwe vestigingsregels. Die nieuwe regels staan in een koninklijk besluit dat maandag door minister van Middenstand Sabine Laruelle werd voorgesteld op het Autosalon. Het KB omschrijft het pakket aan minimale vaardigheden dat de starter moet kunnen voorleggen. De nieuwe regels moeten het aantal faillissementen in de sector helpen terugdringen en de service aan de klanten verbeteren.
De bestaande vestigingsregels zijn tientallen jaren oud en maken een opdeling in fietsherstellers, garagehouders/herstellers, handelaars in tweedehandsvoertuigen en koetswerkherstellers. Die afbakening is volgens minister Laruelle voorbijgestreefd. Zo is door de technologische evolutie een grondige kennis van de elektronica essentieel geworden en worden handelaars in de autosector ook geacht op de hoogte te zijn van allerhande nieuwe regels.

Vanaf september zullen dezelfde vestigingsvereisten gelden voor het merendeel van de zelfstandigen in de autosector (met uitzondering van de fietsensector). Essentieel is dat de kandidaten een basiskennis bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Het ontbreken van die basiskennis is een van de hoofdoorzaken van faillissementen, onderstreept Laruelle.

Er wordt ook van elke handelaar in de autosector verwacht dat hij kennis heeft van de verkoop van tweedehandswagens, koetswerkreparatie en het monteren van onderdelen. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen onderhoud/reparatie van lichte voertuigen (tot 3,5 ton) en zware voertuigen (meer dan 3,5 ton).

De nieuwe vestgigingsregels moeten volgens minsiter Laruelle helpen het falingsrisico te beperken. Het moet ook makkelijker worden om van de ene subactiviteit naar de andere over te stappen (bv. van koetswerkhersteller naar verkoper van tweedehandsvoertuigen).

Federauto, de beroepsfederatie van autohandelaars- en herstellers, reageert verheugd op de nieuwe regelgeving en wil in samenwerking met de onderwijsinstellingen en opleidingscentra de opleidingen maximaal afstemmen op de nieuwe regels.